Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatjuk Önt arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait, amikor meglátogatja ezt a weboldalt, és amikor kapcsolatba lép velünk, valamint a vállalati kommunikációnkkal és a közösségi média platformok használatával összefüggésben. Nagy jelentőséget tulajdonítunk személyes adatainak védelmének, pontosságának és integritásának.

A felhasználó/látogató által közzétett vagy továbbított összes adatot az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően tároljuk és használjuk fel.

Ha bármilyen kérdése van az adatai felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a DataProtectionOffice@cchellenic.com.

Adatvédelem

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

E-mail cím: DataProtectionOffice@cchellenic.com

2.1. Személyes adat minden olyan adat, amely személyes vagy ténybeli körülményekre vonatkozó információkat tartalmaz, például név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, életkor, nem stb.

Az személyes adatait gyűjtjük, kezeljük és tároljuk, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, amikor kapcsolatba lép velünk, saját marketingünk, vállalati kommunikációnk, szolgáltatásaink használata és weboldalunk üzemeltetése céljából.

Ezeket általában olyan mértékben kezeljük és tároljuk, amennyire ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti szerződés teljesítése vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, ha Ön tőlünk vásárol valamit. Az "érzékeny" adatok is érintettek lehetnek, különös tekintettel a GDPR 10. cikke szerinti büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos információ, különösen a jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére a szerződéses kapcsolat vagy weboldalunk működése keretében.

Ha az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, és ha ez az érdek nem haladja meg a titoktartáshoz fűződő érdekét, akkor személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeljük. 

Az Ön személyes adatait töröljük vagy védve tároljuk, amint az adatkezelési cél már nem indokolja a megőrzést, feltéve, hogy mi, mint felelős személy nem vagyunk kötelesek azokat a továbbiakban megőrizni valamilyen jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg valamilyen konkrét jogi igény érvényesítése van folyamatban ellennünk. 

Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk Önt az adatok kezelésének terjedelméről és céljáról, valamint adatainak harmadik feleknek történő továbbításáról.

3.1. A weboldal használata

A személyes adatok kezelése akkor történik, amikor meglátogatja weboldalunkat.

3.1.1. Az kezelt adatok köre

Amikor belép a weboldalunkra, automatikusan gyűjtünk és tárolunk bizonyos információkat az úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek az információk a következők:

  • böngésző típusa

  • böngésző verziója

  • használt operációs rendszer

  • Hivatkozó URL-cím

  • A hozzáférő számítógép állomásneve

  • A kiszolgálókérés dátuma és időpontja

  • az Ön IP-címe

  • lokációja


3.1.2. Az adatkezelés célja

Ezeket az adatokat a rendszerhasználat naplózása, az engedélyezési folyamat és a szerver naplófájljainak a problémaelemzés céljából történő kiértékelése céljából kezeljük. Ha nem adja meg nekünk az adatait, előfordulhat, hogy a hozzáférés a weboldalhoz nem lehetséges.

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az említett adatok kezelése a mi, mint a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekén alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az egyes adatkészleteket elvileg nem vonjuk össze, de fenntartjuk magunknak a jogot az adatok ellenőrzésére, ha jogellenes felhasználásra utaló konkrét jelek, különösen rosszindulatú támadások jutnak a tudomásunkra.

Ön a GDPR 21. Cikke alapján bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, indokolással alátámasztva. Kérjük, hogy a tiltakozást ezen az e-mail címen tegye meg: DataProtectionOffice@cchellenic.com .

3.1.4. Az adatok címzettje

A Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, Nagy-Britannia használjuk weboldalunk működtetéséhez, beleértve a tárhelyszolgáltatást is, valamnt az informatikai rendszereink biztonságát biztosító szolgáltatóként vesszük igénybe. A Costa Limited az Ön munkamenete során hozzáférhet az Ön személyes adataihoz. Szükség esetén alvállalkozókat is igénybe vehet. Ha az Ön személyes adatait harmadik országokba továbbítják, a szolgáltató szerződésben köteles mindig biztosítani az Ön személyes adatainak védelmét, megtenni a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az adatok biztonsága érdekében, és semmilyen körülmények között nem feldolgozni vagy továbbítani az Ön adatait saját céljaira, hogy harmadik feleknek továbbítsa azokat.

Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy az e célból gyűjtött adatokat alapos gyanú esetén továbbítsuk az illetékes hatóságoknak és bíróságoknak. Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjának megelelően, a büntetőeljárás lefolytatásához fűződő jogos érdekünkön alapul.


3.1.5. A megőrzési idő

A jelen pont alapján gyűjtött adatokat két évigtároljuk. Ha alapos gyanúnk van a visszaélésszerű magatartásra, és továbbítjuk az adatokat az illetékes hatóságoknak, ezeket az adatokat külön adathordozón tároljuk, és a nyomozati szakasz befejezése után töröljük.

3.1.6. Az adatok további kezelése

A jelen pont szerint kezelt adatokat semmilyen más célból nem kezeljük.

3.1.7. Automatizált döntéshozatal

A weboldalunk látogatása során kezelt adatokon nem végzünk automatizált döntéshozatalt, és nem végzünk úgynevezett "profilalkotást" sem.

3.2. Kapcsolatfelvétel

3.2.1. A kezelt adatok köre

Az Ön személyes adatait csak a kapcsolatfelvételi kérelem feldolgozásához szükséges mértékben kezeljük. Ezek a következő adatokat foglalják magukban, az e-mailben vagy telefonon küldött információktól függően (https://www.costa-coffee.at/kontakt):[PMK1]

Cím, e-mail cím, cégnév vagy cégnév, telefonszám, üzleti egység és adott esetben az Ön telephelyén belüli és kívüli ülőhelyek száma, coffee-to-go szolgáltatás biztosításának képessége, az ügyfeleknek történő szállítás lehetősége, felszerelés, becsült éves fogyasztás és a kapcsolatfelvétel dátuma, valamint a megkeresés tartalma és a levelezés folyamata (naplóadatok).[NS2] [PMK3]

3.2.2. Az adatkezelés célja

Az Ön adatainak a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével összefüggésben történő kezelése kizárólag azt a célt szolgálja, hogy könnyebb kommunikációt biztosítson konkrét válaszlehetőségekkel a kommunikáció lehető leghatékonyabb és leggyorsabb feldolgozása érdekében. Ehhez automatizált t rendszereket használunk. Természetesen minden technikai és szervezési intézkedést megtettünk az Ön adatainak biztonsága érdekében.

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatokkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti (szerződéskötést megelőző) intézkedések teljesítése érdekében történik, feltéve, hogy a kapcsolatfelvétel üzleti tevékenység megkezdését szolgálja. Más célokra, különösen a termékeinkkel kapcsolatos információk egyszerű megszerzése érdekében, az adatkezelés jogos érdekünk alapján történik, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban. A GDPR 10. cikke szerinti büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos adatokat és a GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriába tartozó személyes adatokat nem kezeljük, kivéve, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogi igények érvényesítésével, érvényesítésével és/vagy védelmével összefüggésben szükséges, a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontjával összefüggésben, visszaélésszerű magatartás esetén.

Ha a szükséges adatokat nem adja meg, akkor sajnos nem tudunk válaszolni a kérésére.

3.2.4. Az adatok címzettje

Fenntartjuk a jogot, hogy az e célból gyűjtött adatokat alapos gyanú esetén továbbítsuk az illetékes hatóságoknak és bíróságoknak. Ez annak köszönhető, hogy jogos érdekünk fűződik a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban lévő megfelelő büntetőeljáráshoz.

Az adatkezelési tevékenység részeként az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba.

3.2.5. A megőrzési idő

A kapcsolatfelvétellel összefüggésben gyűjtött adatokat az utolsó kapcsolatfelvételt követő három hónapig tároljuk naplózási okokból. Ezen túl az adatokat csak addig őrizzük meg, amíg konkrét jogi igények érvényesítése vanfolyamatban velünk szemben. Ha alapos gyanúnk van a visszaélésszerű magatartásra, és továbbítjuk az adatokat az illetékes hatóságoknak, ezeket az adatokat külön adathordozón tároljuk, és a nyomozati szakasz befejezését követően töröljük.

3.2.6. Az adatok további kezelése

Az e célból kezelt adatokat semmilyen más célból nem kezeljük.

3.2.7. Automatizált döntéshozatal

A weboldalunk látogatása során kezelt adatokon nem végzünk nem automatizált döntéshozatalt, és nem végzünk úgynevezett "profilalkotást".

3.3. Vállalati kommunikáció

Online jelenlétünk részeként az Ön adatait az adott platform üzemeltetőjével közös felelősség mellett dolgozzuk fel a GDPR 26. cikkének megfelelően. Ezek a következők:

Facebook-vállalatok, például a Facebook és az Instagram, amelyeket a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország üzemeltet;[NS4] [NS5]

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak azokhoz az adatokhoz férünk hozzá, amelyeket Ön, mint felhasználó, elérhetővé tett ezen platformok számára. A közös felelősség ellenére nincs befolyásunk az Ön adatainak más célokból történő értékelésére, továbbítására vagy egyéb feldolgozására. Ha bármilyen kérdése van az adatai kezelésével kapcsolatban, amely túlmutat az itt meghatározott célon és/vagy érvényesíti jogait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adott platform üzemeltetőjével. Örömmel támogatjuk Önt ebben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: a DataProtectionOffice@cchellenic.com.

Az Ön adatainak kezelésével és a közös adatkezelői megállapodás tartalmával kapcsolatos további információkért kérjük, látogassa meg a https://www.facebook.com/about/privacy és a https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

3.3.1. A kezelt adatok köre

"Rajongói oldalakat" működtetünk a vállalati kommunikációnk körében a különböző közösségi média platformokon. Vállalati kommunikációnk részeként az Ön által a közösségi média platformokon megadott személyes adatokat ezért kezeljük, ha ezeken a csatornákon keresztül lép kapcsolatba velünk. Általában ezek a következők:

Vezetéknév, keresztnév, cím, nem, telefon- és faxszám, valamint a levelezéshez szükséges egyéb információk, amelyek a modern kommunikációs technológiákból, az adott közösségimédia-platform online identitásából (felhasználónév, fénykép, avatár, logó), a közösségi médiában való megjelenéshez való közzétett és közzé nem tett hozzájárulásokból erednek (pl. megjegyzések, kérések, értékelések [pl. "lájkok"], fényképek, videók stb.), a bejegyzéseinkre adott nyilvános és nem nyilvános reakciók (válaszok, hozzászólások stb.), kérések és levelezés naplózása a közösségi média csatornáin keresztül, a napló tartalmának és létrehozásának ideje, a tevékenységekre adott egyéb válasz viselkedése (pozitív reakció a bejegyzésekre);

3.3.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegyük az egyszerű kapcsolattartást online jelenlétünkön keresztül, és tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról. Felveheti velünk a kapcsolatot közvetlen üzeneteken, a „Kedvelés” funkción vagy a „Hozzászólás” funkción keresztül. A kapcsolatfelvétel részeként csak a profiljában tárolt adatokat jelenítjük meg nekünk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy hozzászólásait és kedveléseit határozatlan ideig tároljuk, feltéve, hogy nem kezdeményezi a törlést, és más felhasználók is megtekinthetik őket.

3.3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatait jogos érdek jogalapon, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban kezeljük a gyors és egyszerű kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében.

Ha nem szeretné, hogy kezeljük az adatait, arra kérünk, hogy ne reagáljon a bejegyzéseinkre.

Ha ezt már megtette, bármikor tiltakozhat adatai kezelése ellen, megjelölve annak indokait. A tiltakozást e-mailben teheti meg a DataProtectionOffice@cchellenic.comemail címen.

3.3.4. Az adatok címzettjei

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott közösségi média platformon folytatott interakciói általánosan és nyilvánosan elérhetők lehetnek, és az interakció típusától és beállításaitól függően a felhasználók világszerte megtekinthetik és felhasználhatják őket a mi ellenőrzésünk nélkül.

3.3.5. A megőrzési idő

Nincs befolyásunk a közvetlen üzenetek és a további interakciók, különösen a hozzászólások és a kedvelések megőrzési idejére. Ezért, ha törölni szeretné ezeket az adatokat, arra kérjük, hogy távolítsa el ezt az interakciót a fiókján keresztül. Ha ehhez támogatásra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: a DataProtectionOffice@cchellenic.com.

3.3.6. Az adatok további kezelése

Az adatok további kezelésére nem kerül sor.

3.3.7. Automatizált döntéshozatal

Az adatokon nem végzünk nem automatizált döntéshozatalt, és nem végzünk úgynevezett "profilalkotást".

Az adatkezelés által érintett személyként Ön a következő jogokkal rendelkezik:

4.1. A tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van bármikor informális tájékoztatást kérni arról, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel mi, mint felelős személy - további információkkal együtt, mint például adatkezelési célok és a címzettek, az adatok eredetére vonatkozó információk és az automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk, beleértve az alkalmazott logikát is. Továbbá joga van tájékoztatást kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek, beleértve a GDPR 46. cikkével összhangban a megfelelő garanciákkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogot is.

4.2. A helyesbítéshez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését vagy kiegészítését. Önnek joga van arra is, hogy kérje az adatkezelés korlátozását annak érdekében, hogy az csak az Ön hozzájárulásával történjen, vagy jogi követelések előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, vagy fontos közérdekből történő feldolgozásra kerüljön sor, ha például: az adatok pontossága vitatott.

4.3. Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy Önnek - vagy ha ez technikailag megvalósítható, egy azonosítható harmadik félnek – küldjünk egy másolatot a rendelkezésünkre álló adatokról strukturált, közös és géppel olvasható formátumban.

4.4. Törléshez való jog

Bizonyos körülmények között kérheti adatai törlését, például ha azokat nem az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik.

4.5. Tiltakozási jog

Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, indoklással megjelölve. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos okokra tudunk hivatkozni és bizonyítani, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál.

4.6. A hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek joga van bármikor és indokolás nélkül visszavonni az adatvédelmi jogszabályok szerint adott hozzájárulását, ha e-mailt küld az alábbi e-mai címre: DataProtectionOffice@cchellenic.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét. Adatait ebben az esetben azonnal töröljük, feltéve, hogy semmilyen jogi rendelkezés nem írja elő azok tárolást.

4.7. Felügyeleti hatóság

Ha Ön szerint adatainak kezelése sérti a személyiségi jogait, vagy az Ön adatvédelmi jogait bármilyen módon megsértették, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9.

https://www.naih.hu/

Továbbá annak is fennáll annak a lehetősége, hogy a lakó vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken (https://birosag.hu/torvenyszekek/torvenyszekek-ugyelosztasi-rendjei) jogi lépéseket tegyen a személyiségi jogai megsértése miatt, és minden egyéb jogorvoslati lehetősége is fennáll.

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi tájékoztatót bármikor az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak megfelelően módosítsuk. A felhasználókat arra kérjük, hogy rendszeresen olvassák el az adatvédelmi tájékoztató tartalmát.

Legutóbb frissítve: 2022. október