FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

UTOLJÁRA FELÜLVIZSGÁLVA: 2022. augusztus

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLNÁ WEBOLDALUNKAT.

Felhasználási feltételek

Ez a weboldal URL (costa.co.hu a "Weboldal") a Costa Limited tulajdonában van és a Costa Limited üzemelteti, egy Angliában és Walesben a 01270695 cégszám alatt bejegyzett vállalat, amelynek székhelye a Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, ÁFA száma GB 310031975.

A Weboldalt Magyarországon a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. kezeli. (a továbbiakban: "mi", "minket" és "miénk").

Amikor "Önre" hivatkozunk, akkor Önt, a Weboldalt elérő vagy használó személyt értjük alatta.

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. magyarországon, Cg. 13-09-067506.számon bejegyzett társaság, melynek székhelye a 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. szám alatt található

Felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

· E-mailt küldhet nekünk az alábbi címre: coca-cola.vevoszolgalat@cchellenic.com

· Telefonon pedig: + 36 25 400 400 számon ér el minket

Minden alkalommal, amikor Weboldalunkat használja, megerősíti, hogy elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket, és beleegyezik azok betartásába. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor nem használhatja Weboldalunkat. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a feltételeket későbbi hivatkozás céljából.

A felhasználási feltételek a következő további szabályzatokra is hivatkoznak, amelyek Önre is vonatkoznak, amikor a Weboldalunkat használja:

· Adatkezelési tájékoztató

· Cookie tájékoztató

A felhasználási feltételeket időről időre módosíthatjuk. Kérjük, látogasson el rendszeresen erre a Weboldalra, hogy minden egyes alkalommal, amikor meglátogatja a Weboldalt, tisztában legyen a változásokkal. Azt, hogy mikor változtattuk meg utoljára ezeket a felhasználási feltételeket, a fenti "UTOLJÁRA FELÜLVIZSGÁLVA" dátum alapján állapíthatja meg. Ön minden alkalommal, amikor meglátogatja a Weboldalunkat, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználási feltételek mindenkori aktuális verziója szerint fér hozzá és használja a Weboldalunkat.

Időről időre frissíthetjük és módosíthatjuk Weboldalunkat, hogy tükrözze a termékeink változásait, és hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk felhasználóink számára, releváns tartalommal. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Weboldalunk tartalmának formája és jellege előzetes értesítés nélkül megváltozhat. Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Weboldalunkon található információk frissítésére, nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát arra vonatkozóan, hogy a Weboldalunkon található tartalom pontos, teljes vagy naprakész.

 • A Weboldal ingyenesen elérhető. Nem garantáljuk, hogy Weboldal vagy bármely azon lévő tartalom mindig hozzáférhető vagy zavartalanul elérhető lesz. A Weboldalhoz való hozzáférés ideiglenesen engedélyezett. Üzleti és működési okokból felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy megszüntethetjük Weboldalunk egészének vagy egy részének elérhetőségét. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Weboldal bármilyen okból bármikor vagy bármely ideig nem elérhető. Igyekszünk ésszerű időben értesíteni Önt a felfüggesztésről vagy megszüntetésről.

 • Ön felel azért, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy hozzáférjen a Weboldalhoz. Ön felel azért is, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül hozzáfér a Weboldalhoz, ismerje ezeket a feltételeket, és betartsa azokat.

 • A Weboldal és a rajta található tartalom csak általános tájékoztatási célokat szolgál. Nem célja, hogy döntések megalapozásához szükséges információt biztosítson.

 • Mi vagyunk a Tulajdonosai vagy jogosultjai a Weboldalhoz, valamint az azon közzétett tartalmakhoz és anyagokhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjognak. Ezeket a műveket világszerte szellemi tulajdonjogok és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenntartva.

 • Kérjük minden esetben abból induljon ki, hogy a szerzői jogi védelem minden tartalomra kiterjed, amit a Weboldalunkon lát vagy olvas. A jelen feltételekben foglaltakon kívül Ön csak saját személyes, nem kereskedelmi használatára tekintheti meg és használhatja a Weboldalunkon elérhető képeket és tartalmakat. Tilos az Weboldalunkon található képeket vagy tartalmakat kereskedelmi célokra másolni, reprodukálni, újra közzétenni, feltölteni, módosítani, átvinni vagy terjeszteni, vagy bármilyen módon felhasználni anélkül, hogy ehhez engedélyt szerezne tőlünk vagy licenc jogosultjainktól. A képek és tartalom bármilyen jogosulatlan felhasználása sértheti a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket és az adatvédelmi törvényeket, valamint az elektronikus kommunikációs előírásokat és jogszabályokat. Nem vállalunk felelősséget a tekintetben, hogy az oldalunkon megjelenített anyagok Ön általi felhasználása nem sérti harmadik felek jogait.

 • Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal vagy a Weboldal bármely tartalmának (beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldalon keresztül elérhetővé tett szoftvereket) jogosulatlan használata bizonyos joghatóságokban pénzbeli kártérítést és egyéb polgári és büntetőjogi szankciókat vonhatnak maguk után, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogok megsértése miatt.

 • Bármilyen kommunikációt vagy anyagot, amelyet a Weboldalon keresztül e-mailben vagy más módon küld nekünk, nem védettnek és nem bizalmasnak tekintünk. Szabadon közzétehetünk, megjeleníthetünk, terjeszthetünk és más módon felhasználhatunk bármilyen ötletet, javaslatot, koncepciót, tervet, know-how-t és egyéb információt, amely ezen kommunikációban vagy anyagokban szerepel, bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan a termékeink és vállalatunk fejlesztésére, gyártására, reklámozására és marketingjére.

Ön kizárólag jogszerű célokra használhatja Weboldalunkat. Tilos:

 • olyan módon használnia a Weboldalt, amely sérti ezeket a feltételeket vagy bármely vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy egyéb szabályozást;

 • bármilyen olyan cselekmény, amely károsíthatja, megzavarhatja a Weboldal működtetéséhez használt berendezés, hálózat vagy szoftver működését;

 • visszaélnie a Weboldallal, és szándékosan vírusokat (trojans, worms, logic bombs, kémprogramokat vagy más olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot) használnia, amely káros vagy invazív, vagy amelynek célja bármely hardver, szoftver vagy berendezés működésének károsítása vagy átvétele, illetve használatának ellenőrzése;

 • jogosulatlanul hozzáférni a Weboldalunkhoz, a Weboldalunkat tároló szerverhez, illetve a Weboldalunkhoz kapcsolódó bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz;

 • megtámadni a Weboldalt szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással;

 • korlátozni vagy akadályoztatni más személyeket a Weboldalunk használatában (beleértve a Weboldalunk bármely részének feltörését vagy károsítását)

 • reprodukálni, sokszorosítani, másolni, eladni, továbbértékesíteni vagy bármilyen más módon kereskedelmi céllal hasznosítani a Weboldalunk bármely részét, vagy az ahhoz való hozzáférést;

 • módosítani, adaptálni, lefordítani, visszafejteni, dekompilálni vagy szétbontani a Weboldalunk bármely részét, kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok kifejezetten megengedik;

 • eltávolítani bármilyen szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást a Weboldalról vagy a Weboldalról származó anyagokról;

 • Weboldalunk bármely részét bekeretezni vagy tükrözni (frame or mirror) a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;

 • adatbázist létrehozni a Weboldalunkon elérhető összes vagy bármely tartalom szisztematikus letöltésével és tárolásával;

 • bármilyen robot, pók, webhelykereső/kereső alkalmazás vagy más manuális vagy automatikus eszköz használata Weboldalunk navigációs struktúrájának vagy megjelenítésének lekérdezése, indexelése, "scrape", "adathalászat" vagy bármilyen módon történő reprodukálása vagy megkerülése céljából a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;

 • közzétenni kéretlen vagy engedély nélküli reklámot, promóciós anyagot, "kéretlen levelet", "spam-et", "lánclevelet", "piramisjátékot" vagy befektetési lehetőséget; vagy

 • bármely személyre vagy vállalatra vonatkozó lényeges, nem nyilvános információt nyilvánosságra hozni az erre vonatkozó megfelelő engedély nélkül;

Bármilyen ilyen jogsértést jelenthetünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és teljes mértékben együttműködünk azokkal a hatóságokkal vagy bírósági döntésekkel, amelyek az Ön személyazonosságának felfedésére kérnek vagy utasítanak minket. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor moderáljuk és eltávolítsunk bármilyen tartalmat vagy anyagot, vagy töröljünk bármilyen linket, amikor csak szükségesnek látjuk.

Nem garantáljuk, hogy a Weboldal teljesen biztonságos vagy mentes a hibáktól vagy vírusoktól. Az Ön felelőssége az informatikai technológiájának, számítógépes programjainak és platformjának konfigurálása a Weboldalhoz való hozzáférés érdekében, és javasoljuk, hogy használja saját vírusvédelmi szoftverét.

Személyes adatait kizárólag az Adatvédelmi tájékoztatónkban meghatározottak szerint használjuk fel.

 • Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Weboldalunkon található információk frissítése érdekében, nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot arra vonatkozóan, hogy a Weboldalunkon található harmadik féltől származó tartalom pontos, teljes vagy naprakész, kivéve, ha kifejezett tudomásunk van a Weboldalunkon található olyan harmadik féltől származó tartalomról, amely sérti más harmadik fél jogait.

 • Amennyiben a Weboldal harmadik felek által biztosított más webhelyekre és forrásokra mutató linkeket tartalmaz, ezek a linkek kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak. Nem rendelkezünk ellenőrzési joggal, és nem vállalunk felelősséget ezen harmadik fél webhelyek tartalmáért, adatvédelmi szabályaiért, biztonságáért vagy tevékenységéért. Ezeket a hivatkozásokat csak kényelmi célból bocsátjuk az Ön rendelkezésére, és azok feltüntetése nem jelenti azt, hogy a harmadik fél webhelyeinek tartalmát megbízhatónak tekintjük vagy azt támogatjuk. A harmadik fél webhelyeinek és forrásainak használata az Ön saját felelősségére történik.

 • Tartalmainkat a YouTube-on vagy más közösségi médiaplatformokon is elhelyezhetjük. Ezek a közösségi médiaplatformok saját felhasználási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót alkalmaznak, amelyek a miénktől elkülönülnek. Nem rendelkezünk a YouTube vagy más közösségi médiaplatformok tartalma, adatvédelmi szabályzata, biztonsága vagy gyakorlata felett, és nem vállalunk felelősséget azokért.

A jelen feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a következőkért:

 • szándékosan vagy gondatlanul okozott haláleset vagy személyi sérülés;

 • csalás vagy csalárd félrevezetés; és

 • bármely olyan ügy, amellyel kapcsolatban jogszabályba ütközne kizárni vagy korlátozni a felelősségünket.

Ön beleegyezik, hogy nem használja a Weboldalt vagy a Weboldal bármely tartalmát kereskedelmi vagy üzleti célokra, és nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen elmaradt haszonért, üzleti veszteségért, üzleti megszakításért vagy üzleti lehetőség elvesztéséért.

A teljes felelősségünk Önnel szemben a jelen feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő bármely veszteségért vagy kárért, akár szerződéses, akár szerződésen kívüli károkozás (beleértve a gondatlanságot is), akár más okból, 5.000 Ft-ra korlátozódik.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a Weboldalunkkal vagy a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti 1. pontban felsorolt lehetőségek valamelyikén.

Bármikor, alapos okból, különösen a jelen feltételek megszegése esetén - az előzetes értesítés lejárta után - megszüntethetjük az Ön hozzáférését vagy korlátozhatjuk a Weboldalunk vagy annak bármely részének Ön általi használatát. Bármely ilyen megszüntetés esetén az Ön hozzáférési vagy használati joga a Weboldalhoz azonnal megszűnik. A Weboldalunkhoz való hozzáférésének és használatának megszüntetése alapos okból az Ön előzetes értesítése nélkül is történhet, különösen, ha Ön (i) lényegesen megszegi a jelen felhasználási feltételeket, különösen a 7. és 9. pontokat, vagy (ii) ha a Weboldalunk használata sérti az alkalmazandó jogszabályokat. A Weboldalunkhoz való hozzáférésének vagy használatának megszüntetése nem érinti egyik fél törvényes jogait vagy kötelezettségeit sem.

Ha bármely rendelkezés részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezést vagy annak egy részét el kell választani a jelen feltételektől, és az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy Ön teljesítse a jelen feltételek szerinti bármely kötelezettségét, vagy ha nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy ha késlekedünk ezzel, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk az Önnel szembeni jogainkról, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell teljesítenie ezeket a kötelezettségeket. Amennyiben lemondunk az Ön jogsértéséből eredő jogainkról, akkor ezt kizárólag írásban tesszük, és ez nem jelenti azt, hogy automatikusan lemondunk az Ön későbbi jogsértéseivel kapcsolatos követelésekről.

Ezekre a feltételekre a Magyar jog irányadó. Ez azt jelenti, hogy a Weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint az ebből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) a magyar jog az irányadó.

Ha Ön az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban rendelkezik lakóhellyel, és mi ezt a Weboldalt az Ön lakóhelye szerinti országba irányítjuk (és/vagy a Weboldallal kapcsolatos kereskedelmi vagy üzleti tevékenységünket ott folytatjuk), akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre. A jelen feltételek, beleértve a 16.1. pontot is, nem érintik az Ön azon fogyasztói jogait, amelyekre mindig hivatkozhat.

Ha Ön az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, és további információkat szeretne kapni az online vitarendezésről, kérjük, kövesse ezt a linket az Európai Bizottság weboldalára: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ezt a linket az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai szerint, kizárólag tájékoztatás céljából adjuk meg. Nem vagyunk kötelesek biztosítani és nem is biztosítjuk online vitarendezés lehetőségét.